Phường 1, quận ABC với dân số trên 18.000 người, trẻ từ 18 đến 72 tháng tuổi khoảng 800 cháu, vì vậy cần phải có ngôi trường đủ chuẩn để đáp ứng nhu cầu trẻ được nuôi dạy trong môi trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp, phòng học hiện đại, giáo viên có trình độ chuyên môn cao.

Với chính sách xã hội hóa giáo dục, Trường  Rainbow Star International Kindergarden được thành lập theo văn bản số 999/GD&ĐT/CL của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 9999/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 20xx của Ủy ban Nhân dân Quận ABC .

Trường có địa chỉ tại số 123 Đường ABC, Quận ABC nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục lứa tuổi mầm non trên địa bàn. Trường đáp ứng đòi hỏi cao về: Chất lượng đào tạo lứa tuổi mầm non, Phương châm giáo dục, Các tiêu chuẩn về số lượng trẻ, Diện tích lớp học, Diện tích sân chơi, Chủng loại đồ chơi theo tiêu chuẩn của của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.